Hoş Geldiniz | Bugün, 28 Temmuz 2016 Perşembe
Online Borç Sorgulama ve Ödeme

Posta Çeki Hesap No: 210374
Geçerli Bir Duyuru Bulunmamaktadır !
Geçerli Bir İhale İlanı Bulunmamaktadır !
Etkinliklerimizi günlere göre inceleyebilirsiniz
Yeni mamak projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?Görüşleriniz bizim için önemlidir,
lütfen anketimize sizde katılın

Canlı Yayın

Stratejik Plan

Değişen Cadde ve Sokak İsimleri

Stratejik Plan
Ana Sayfa » Müdürlüklerimiz
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Seyfullah NAS
Seyfullah NAS
İmar ve Şehircilik Müdürü
Adres:Mamak Bld. Başkanlığı Kat 3
Telefon:0(312) 550 73 08
Faks  
MYS Temsilcisi :nesrin.oguz@mamak.bel.tr
444 0 149
 
 
Organizasyon Şeması
Organizasyon Şeması
 
Görevleri

1. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde şehircilik ilkeleri esasları doğrultusunda planlamayı sağlamak, İmarlı yapılaşma sürecini hızlandırarak, sağlıklı, düzenli ve yaşanabilir mekanlar yaratılması.

2. Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki planlı alanlarda, imar planları ve uygulama esasları, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde proje kontrolünün yapılarak, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine esas teşkil etmek üzere proje onaylarının yapılması.

3. Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki inşaa edilmesi planlanan bina inşaatlarına yapı ruhsatı verilmesi, inşaatı biten binaların kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi, hakediş ve iş bitirme belgelerinin düzenlenmesi.

 
Faaliyetleri


1.Planlama Faaliyetleri ve Parselasyon Faaliyetleri

İlçenin yeni gelişim alanlarına yönelik planlama ve parselasyon çalışmaları ile imar planı revizyonu gereken alanların imar planı ve parselasyon tadilatları Müdürlük bünyesinde yapılmaktadır.

2. Kentsel Dönüşüm Projeleri

Kentsel Dönüşüm Projelerinde amaç imarlı yapılaşma sürecini hızlandırmaya yönelik olarak kentsel çöküntü alanlarında, hızlı bir dönüşüm sürecini gerçekleştirmek hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan projelerde yapılaşma sürecini yavaşlatan nedenler belirlenerek yeni bir düzenleme ile bu sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

3. Bölgesel Gelişme Odakları

Kullanımları “Bölgesel Gelişme Odakları” olarak belirlenene alanlar oluşturularak, İlçenin sosyo-kültürel alan ve açık-yeşil alan gereksinimlerini yanıtlayacak alt merkezlerin yaratılması sağlanmaktadır.

4. Proje Onay Faaliyetleri

İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde proje kontrolünün yapılarak, yapı ruhsatına ve yapı kullanma izin belgesine esas teşkil etmek üzere Mimari, Betonarme, Sıhhi Tesisat, asansör, doğalgaz, peyzaj proje onaylarının yapılması.

5.Çap ve Yol Kotu Faaliyetleri

Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki yapılaşması planlanan parsellerin yapılaşma koşullarının belirlenmesi.

6. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzin Belgesi Faaliyetleri

Mamak Belediyesi sınırları içerisindeki inşaa edilmesi planlanan bina inşaatlarına yapı ruhsatı verilmesi, inşaatı biten binaların kontrol edilerek yapı kullanma izin belgesi (iskan) verilmesi.

 
Donanım ve Personel Durumu
   
İNSAN KAYNAKLARI
Memur:62
İşçi:8
Sözleşmeli 10
Stajyer:-
Diğer:11
Toplam:91
   
MALZEME - ARAÇ
Bilgisayar:67
Yazıcı:27
Araba:2
İş Makinası:-
Diğer:1 Plotter - 1 Fotokopi Makinesi
1 Ozalit Makinesi - 3 Tarayıcı